Zoek

Gebedstiendaagse tussen Hemelvaart en Pinksteren

Gebedstiendaagse tussen Hemelvaart en Pinksteren

Het gebed van de discipelen na de Hemelvaart was gericht op de komst van het Koninkrijk van God en de uitstorting van de Heilige Geest. Sinds een aantal jaar roept de aartsbisschop van Canterbury jaarlijks op tot een 10-daags gebed onder de noemer ‘Thy Kingdom Come’. Ook in Nederland doen (Focus-)gemeenten mee.

11 mei 2021

Iedereen die meebidt, bidt tien dagen lang om de bekering van vijf bekenden uit zijn/haar naaste omgeving. Met een gebedsdagboek lees je dagelijks een overdenking en bid je heel specifiek voor hen die je op je hart hebt. Dit dagboek is ook in het Nederlands vertaald.

In de gemeente kan dit ondersteund worden door aandacht in de diensten van Hemelvaart en Pinksteren, of een extra gebedsmoment dat wordt georganiseerd. Uiteraard kun je ook het materiaal van 'Thy Kingdom Come' gebruiken. Ook de organisatie '24-7 prayer' besteed aandacht aan deze gebeds-tiendaagse. De IZB en de EO hebben bij hun podcast ‘Eerst Dit!’ rekening gehouden met deze gebedstiendaagse, door twee weken lang elke dag een podcast te wijden aan het gebed.

Wil je ook meedoen? Je kunt meer informatie vinden op de website van 'Thy Kingdom Come' en 24-7 prayer Nederland. Een eventuele Nederlandse vertaling van het gebedsjournal kun je opvragen bij IZB-Focus.