Zoek

Martijn Weststrate wordt ziekenhuispredikant

Martijn Weststrate wordt ziekenhuispredikant

Martijn Weststrate, missionair pionier bij Licht op Zuid (Rotterdam), wordt met ingang van 1 augustus 2021 ziekenhuispredikant/geestelijk verzorger in het Ikazia-ziekenhuis.

23 maart 2021

Bijna zeven jaar hebben Martijn en Jorien leiding gegeven aan het missionaire pionierswerk vanuit de Maranathakerk. Er kwamen mensen tot geloof, er ontstond een geloofsgemeenschap, met doop en avondmaal, diaconale en missionaire activiteiten. In de huisgroepen komen mensen uit zo’n vijftien verschillende culturen bijeen om met te eten, te bidden, Bijbel te lezen en het leven te delen.
Weerbarstig was het soms ook, zegt Martijn. ‘Het samenvallen van werk, privé, kerk, wonen en daarbij zowel echtgenoten als collega’s zijn, eiste in de loop van de jaren echter ook zijn tol. We raakten vermoeid van de eindverantwoordelijkheid en de volledige verwevenheid van werk en privé. Het wonen in Bloemhof, een multiculturele achterstandswijk met ingewikkelde problematiek, is behalve mooi en uitdagend ook intensief. De geestelijke strijd was vaak reëel en dichtbij. Hierdoor was het moeilijk om afstand te nemen van het werk.’

Ze laten het werk nu los en dat is een pijnlijk proces, dat op een paradoxale manier ook opluchting geeft. Martijn: ‘Ik wist mij tot het werk bij Licht op Zuid geroepen, het heeft ons hart en vult ons leven. We zijn biddend een proces in gegaan en hebben God gevraagd duidelijk te spreken, dat Zijn wil zou gebeuren. In die tijd had ik een gesprek met de ziekenhuispredikant van het Ikazia. Bijzonder pastoraat waarin medische en geestelijke zorg samenkomen, interesseert me al langer. Mijn verwachting is dat werk waarin de focus vooral op pastoraat ligt, goed aansluit bij mijn gaven en talenten.’

Drie jaar geleden deed Martijn – die theologie studeerde aan de TU Apeldoorn – al een aanvraag voor het predikantschap. Dat resulteerde onvoorzien in een lange ‘wachttijd’. Enkele weken geleden werd hij bevestigd. ‘Uiteindelijk viel alles samen in één weekend: de sollicitatie bij het Ikazia, de bevestiging tot predikant en het bericht vanuit het Ikazia dat de sollicitatiecommissie unaniem had besloten mij aan te willen nemen. We hebben Gods hand en leiding duidelijk ervaren in dit hele proces. Ons leven is van God en Licht op Zuid ook. Hij gaat door met Zijn werk. De roeping om onze God te dienen, er te zijn voor mensen en het Evangelie te delen blijft hetzelfde.’