Zoek

André Walhout gaat IZB-Focus leiden

André Walhout gaat IZB-Focus leiden

André Walhout (39) uit Gouda krijgt met ingang van 1 november de leiding over IZB-Focus, de werktak voor missionaire toerusting van kerkenraden en gemeenten. Hij volgt ds. Jan Maarten Goedhart op, die per 1 juli jl. projectcoördinator werd bij de Protestantse Kerk in Nederland.

8 oktober 2020

Een jaar geleden trad André als trajectbegeleider in dienst van de IZB. Parttime, want hij is tevens directeur van een bouwonderneming. Destijds zei hij er dit over: ‘Het klinkt misschien wat wonderlijk: een aannemer aan het werk in de kerk en dan niet aan het dak of de muren, maar met de gemeente en haar roeping. Toch hebben deze twee sporen, de kerk en het ondernemen, voor mij steeds naast elkaar gelopen.’

Na zijn gymnasiumopleiding studeerde hij theologie in Utrecht, rondde zijn bachelor af en studeerde in deeltijd aan de master-opleiding gemeentepredikant. Het aannemersbedrijf groeide en eiste alle aandacht op. Ook was hij vicaris, maar door allerlei omstandigheden heeft hij zijn master gestaakt. Als missionair ouderling en voorzitter van de Focusteam in Gouda (wijkgemeente St. Janskerk) maakte hij kennis met het Focustraject. ‘Ik merkte hoezeer me dat inspireerde en het verlangen opriep om weer in de kerk te gaan werken.’

In het afgelopen jaar gaf hij voor de IZB leiding aan een missionair traject in Nieuwerkerk aan den IJssel. ‘Mijn betrokkenheid bij de IZB ben ik meer en meer gaan verstaan als een weg waar God me toe roept.’ Mede door de benoeming tot leidinggevende van IZB-Focus is het verlangen gegroeid om in de komende periode alsnog de theologie-studie af te ronden.

IZB-Focus is één van de vier werktakken van de missionaire organisatie. Vijf jaar geleden werd de missionaire toerusting in gemeenten op een nieuwe leest geschoeid. De inzet van een tweejaarlijks Focustraject is dat leden van plaatselijke gemeenten zich vanuit een hernieuwde concentratie op Jezus Christus toewijden aan hun missionaire roeping. André: ‘De basis is gelegd, het programma stáát en we constateren met dankbaarheid dat het voor velen tot zegen is. Ik vind het een uitdaging om leiding te geven aan de verdere ontwikkeling.’

André heeft een aanstelling van 3 dagen per week, met ingang van het volgend seizoen wordt het uitgebreid naar 4. Hij blijft ook betrokken bij zijn aannemersbedrijf.