Zoek

Heilige plekken

Heilige plekken

Column van ds. Dick Wolters (Vollenhove), trajectbegeleider IZB-Focus.

1 september 2020

In mijn vakantie heb ik de verzamelde teksten van Herman Finkers gelezen ‘De cursus “omgaan met teleurstellingen” gaat wederom niet door’. Naast de bekende conferences staan er aan het eind van dat boek een paar korte opstellen, die ik nooit eerder had gelezen of gehoord. Eén daarvan betrof het verslag van een bezoek aan een Anglicaanse kerk. Hij werd getroffen door de ceremonie, waarin knielen ook een plek had. En dan schrijft hij: ‘Maar eenmaal op de knieën voelde ik me toch niet helemaal op m’n gemak; want voor wat knielde ik eigenlijk? Er was geen beeld, geen tabernakel, en je moet toch wel voor íets knielen. Volgens mijn buurman in Nederland die ouderling is en met wie ik altijd bijzonder ontspannen en plezierig gesprekken voer over de roomse, dan wel de hervormde kant van een medaille, is het onzin te knielen voor (en daarmee speciale eer te verlenen aan) één bepaald ding, want volgens de buurman is God overal en niet alleen in een geconsacreerde hostie of in een Mariabeeld. Ik denk wel dat de buurman gelijk heeft en dat God overal is, maar ja, je kunt toch moeilijk overál gaan knielen. Dat houdt zo op.’

Met humor maakt Finkers een punt dat Tom Wright, een Anglicaanse bisschop, ook maakt in zijn boek ‘Surprised by hope’. Hij pleit om zorgvuldig om te gaan met heilige plekken. ‘Thin places’, noemt hij ze: ‘places where the curtain between heaven and earth seems almost transparent.’ Natuurlijk, God is overal, maar er zijn plekken op deze wereld waar we zijn aanwezigheid meer bewust worden dan anderen. Plekken met een geschiedenis, waarin al eeuwen de lof en eer aan God worden gebracht, waarin gebeden wordt en de Bijbel gelezen. Plekken die ons doen verstillen in diepe verwondering. Plekken waarvoor Mozes zijn schoenen zou uittrekken en een boer zijn pet afdoet.

Als de afgelopen periode ons iets heeft gebracht, dan is het wellicht het besef van de kostbaarheid van de kerk, als een plek om samen te komen en Gods aanwezigheid te ervaren. Wat hou ik van Gods huis!

Ds. Dick Wolters