Zoek

'Focus activeert de gemeente om missionair te zijn'

'Focus activeert de gemeente om missionair te zijn'

‘De winst van Focus vind ik dat de gemeente opnieuw geactiveerd wordt om missionair te zijn. De gemeente wordt gevoed en vervolgens ook uitgedaagd om aan de slag te gaan.’ Dat zegt Klaas Molenaar, missionair ouderling in de Meentkerk in Huizen en lid van het Focusteam. De gemeente heeft plannen om samen te werken met het buurthuis, om meer zichtbaar te worden in de wijk.

10 juni 2020

Klaas Molenaar heeft een lange staat van dienst in de Meentkerk. Hij is sinds 2018 missionair ouderling en daarvoor maakte hij twee keer een periode van vier jaar deel uit van de kerkenraad. ‘Het missionaire werk in de gemeente werd in die tijd uitbesteed aan een commissie die allerlei activiteiten organiseerde, zoals een kerstnachtdienst en folders die huis-aan-huis verspreid werden. Het bleek dat dat weinig opleverde, en een groot deel van de activiteiten is toen stopgezet. We zijn daarover met elkaar in gesprek gegaan, om te kijken hoe dat anders kon. In die tijd kwamen we ook het Focustraject van de IZB op het spoor. De kerkenraad bleek bereid om het verkenningstraject te starten, om te onderzoeken of het Focustraject iets voor onze gemeente is. Dat gebeurde door middel van de Focusscan (een enquête onder gemeenteleden) en een gemeenteavond. En toen accepteerde onze wijkpredikant een beroep. Verschillende kerkenraadsleden dachten toen: nu kunnen we beter maar niet met Focus starten. Ik dacht: nu juist wel! Daar hebben we over gepraat, en er bleek in de kerkenraad voldoende draagvlak te zijn. In november 2018 hadden we een dienst waarin onze trajectbegeleider ds. Klaas van Meijeren voorging. Dat was de officiële start van Focus en voor de gemeente was dat een heel markant moment: dit is wat we nodig hebben. Voor het individu biedt Focus persoonlijke voeding, maar ook voor de gemeente als geheel gaat dit nieuw elan geven.’

De boel opschudden
‘Wat ik mooi vind om te zien is dat ds. Kees Geluk in de periode dat hij predikant was in Huizen al met verschillende elementen van Focus bezig is geweest. Zo hadden we een jaarthema waarbij alle facetten van het leven in en buiten de gemeente aan de orde kwamen. Je zou kunnen zeggen dat we in het verleden al een poging avant la lettre gedaan hebben. Blijkbaar heeft een gemeente het nodig dat je eens in de zoveel tijd het gesprek weer aanwakkert en de boel opschudt. Als ik terugkijk op het eerste jaar, vind ik dat Focus goed geland is in de gemeente, ondanks dat we vacant zijn en veel verschillende voorgangers hebben. Wat ik mooi vind is dat Focus overal terugkomt: in de diensten, maar ook in de kindernevendienst en bij catechisatiegroepen. Dat zorgt voor verbinding. We hebben ook gespeeld met verschillende vormen. Zo hebben we een keer tijdens de dienst een moment ingelast waarop mensen met elkaar een vraag bespreken. Het bleek dat mensen vrij makkelijk met elkaar in gesprek gaan.’

Zichtbaar in de wijk
‘We willen als kerk ook meer zichtbaar worden in de wijk. Op een steenworp afstand van de kerk staat een buurthuis, ‘Huis van de buurt’. We hebben een aantal gesprekken met hen gehad en zouden dit jaar samen een verbindingsdag organiseren en afsluiten met een maaltijd. Helaas ligt dat nu stil door de coronacrisis. Ik ben erg benieuwd wat die contacten gaan opleveren. We hopen dat er structurele verbinding kan ontstaan, en dat we van elkaar kunnen leren. Op individueel niveau gebeurt dat natuurlijk ook door gemeenteleden, maar dat is niet altijd zichtbaar voor anderen. Het is mooi dat we op deze manier ook als gemeente zichtbaar kunnen maken dat we verbinding willen met de wijk.’

Opnieuw geactiveerd
‘De winst van Focus vind ik dat de gemeente opnieuw geactiveerd wordt om missionair te zijn. De gemeente wordt gevoed en vervolgens ook uitgedaagd om aan de slag te gaan. We zijn op dit moment ook in gesprek over het pastoraat in de gemeente. We streven naar een omgekeerd model waarbij de gemeente zelf aan zet is, aangestuurd door de kerkenraad. De capaciteit van de gemeente wordt enorm vergroot als gemeenteleden een rol krijgen in het pastoraat. Hopelijk is dat voor mensen ook het zetje om zelf in actie te komen. De kerkenraad is verantwoordelijk voor hoofdzaken als de eredienst en de sacramenten. Alles wat daaromheen gebeurt is de verantwoordelijkheid van de hele gemeente. Bedenk eens: naast wie zit je in de kerk, wie kom je tegen? Neem met die mensen contact op. Als iedereen dat doet, bereiken we uiteindelijk de hele gemeente. Daar zijn we in de Meentkerk mee bezig, en dat vind ik een mooie ontwikkeling. In de kerk zit je bij elkaar als gelovigen, door de week ben je verspreid over de samenleving. Gevoed en gestimuleerd door de kerk, mag je je talenten inzetten. In je wijkgemeente én in de maatschappij.’

‘We hebben als Focusteam tegen elkaar gezegd dat we niet willen focussen op aantallen. Een gemeentelid dat schuchter iets verteld wat er voor zijn of haar idee nauwelijks toe doet, een gesprekje met de straatkrantverkoper, juist dat doet ertoe. In de zomer hadden we ‘kiek je mee’ bedacht: maak tijdens je vakantie een foto van iets of iemand waarin je iets van God zag. Een handjevol gemeenteleden stuurde een foto en na de vakantie hebben zij na de dienst hun verhaal verteld. Voor ons was dat een praktijkoefening om je niet te focussen op de aantallen, maar het verhaal van die ene persoon te waarderen en God daarvoor te danken.’