Zoek

Hulp bij preken in coronatijd

Hulp bij preken in coronatijd

Areopagus (IZB) biedt predikanten gedurende de coronacrisis kosteloos hulp bij preekvoorbereiding. Elke maandagmorgen versturen we een mail met studiemateriaal en aanzetten voor de prediking de daaropvolgende zondag. Inmiddels maken ca. 200 predikanten er gebruik van. Het is mogelijk om alsnog aan te haken.

16 april 2020

‘Prediking ontstaat door goed te luisteren: naar teksten, naar traditie, naar de tijd, naar dat ‘wat de Geest tot de gemeenten zegt’. Prediking vraagt daarom concentratie en ontvankelijkheid. En ook gezamenlijkheid: Sommige thematieken en tijden zijn immers te groot voor het individu en overstijgen het lokale’, schrijft dr. Kees van Ekris, studieleider van Areopagus in een toelichting. Geïnteresseerden kunnen zich voor de nieuwe reeks hier aanmelden.

In de komende 10 weken, waarin ook Hemelvaartsdag en Pinksteren vallen, volgen we het rooster van ‘Vertel het maar’, met lezingen uit Exodus. Medewerkers zijn naast de IZB-medewerkers Sjaak van den Berg en Kees van Ekris, o.a. de predikanten/theologen Wim Dekker (Oosterwolde), Bert Karel Foppen (Den Haag), Dinand Kamphuis (Riddderkerk), Gerben van Manen/Nellie van Voornveld (Capelle a/d IJssel), Anja van Maanen (Rijssen), Hendrik Mosterd (Amersfoort), Marjan Riedijk (Zonnemaire), Rien Teeuw (Voorthuizen), Wim Vermeulen (Utrecht), Johan Visser (Amsterdam) en  Andries Zoutendijk (Utrecht). Naast dit project organiseert de IZB ook kleinschalige digitale predikantenkringen onder leiding van dr. P.J. Visser (Amsterdam).

Dit is het leesrooster voor het project:

 • zondag 26 april: Ex. 16.1-17.7 (morren en manna)
 • zondag 3 mei: Ex. 17.8-16 (de geheven handen)
 • zondag 10 mei: Ex. 19 (heiligheid en nabijheid)
 • zondag 17 mei: Ex. 20 (de ordening  en de navolging)
 • donderdag 21 mei Joh. 16.16-24 (weggaan en wederkomst)
 • zondag 24 mei: Joh. 17.1-13 (Jezus bidt voor ons)
 • zondag 31 mei: Hand. 2 (Pinksteren)
 • zondag 7 juni: Ex. 24.1-8 (vernieuwing van het verbond)
 • zondag 14 juni: Ex. 25.10-22, 16.31-37 (mobiel heiligdom)
 • zondag 21 juni: Ex. 32 (het gouden kalf)
 • zondag 28 juni: Ex. 33.12-23, 40.34-38 (toon mij Uw glorie)
 • zondag 5 juli: n.t.b.
 • zondag 12 juli: n.t.b.
 • zondag 19 juli: n.t.b.

Hier de aanbiedingsbrief bij de eerste aflevering:

Geachte collega, Dank voor de aanmelding voor het Areopagus-preekvoorbereidingsproject; we starten met een grote groep, meer dan 100 deelnemers. Daar zijn we dankbaar voor, alsook voor de spontane medewerking van collega’s in de digitale werkgroep, die de wekelijkse mail voorbereiden. Het is een gezamenlijk avontuur. Samen zoeken, theologische taal proberen te vinden, preken, met het oog op de gemeente in crisistijd.

De wekelijkse mailings bevatten (meestal) geen gedetailleerde exegese: de scribent geeft steeds eerst een [1] inventio: hoe beleeft hij /zij deze tijd, met persoonlijke reflectie en enkele flarden uit de praktijk.  Daarna volgt  [2] theologische reflectie over de tekst, met name gericht op theologische kernen in de tekst. Soms zal  gewezen worden op bepaalde details in de tekst, soms zal iemand vooral grote lijnen accentueren. Soms zal iemand bijbels-theologische facetten onderstrepen, soms zal iemand vooral hermeneutische kwesties bespreken: de tekst met het oog op vandaag. Elke week zal anders zijn. Het gaat erom dat door het één of door het ander collega’s worden geinspireerd om een eigen weg te gaan met de tekst, met het oog op de eigen gemeente en context). Vervolgens is er [3] een meditatief intermezzo: welke thematieken in deze teksten herken ik, moet ik misschien doorleven, of: herken ik uit het pastoraat of uit verhalen in mijn familie- of vriendenkring. En ook in de kritische zin: wat zegt het wanneer ik deze teksten amper herken? Is mijn wereld misschien te klein? Wil ik bepaalde aspecten niet zien of tot me door laten dringen? We laten de thematieken incuberen in ons bewustzijn en in ons hart. We noemen dat bij Areopagus existentiele verificatie: tekst en theologie moet ook door ons heen gaan, wil het een existentieel appèl kunnen zijn in de gemeente. Tenslotte volgen dan, met het oog op de verkondiging: [4] suggesties voor de liturgie, de gebeden en de prediking.

Voel je zeker uitgenodigd om ons te mailen (areopagus@izb.nl) met je ervaringen, vragen, opmerkingen, suggesties, invallen, preken.

Wees gezegend,
mede namens het team van Areopagus,
Kees van Ekris