Zoek

'Juist deze tijd vraagt om wereldwijde solidariteit'

'Juist deze tijd vraagt om wereldwijde solidariteit'

'Juist deze tijd vraagt om een missionair perspectief: dat we niet alleen gericht zijn op onszelf en onze zorgen, maar naar buiten kijken. En dat betekent ook dat we wereldwijd solidair zijn.' Deze uitspraak van ds. Jean-Raymond Stauffacher, predikant in Montpellier in Zuid-Frankrijk, blijft me bij. Hij kwam op in een overleg dat we samen met de GZB met hem hadden deze week. We spraken over de situatie in de Franse gemeenten en vertelden hoe Focus-gemeenten in Nederland een weg proberen te vinden in deze nieuwe tijd.

1 april 2020

We zijn als IZB Focus en GZB sinds 2019 verbonden met een groep van 4 Franse gemeenten in het zuiden van Frankrijk. Met hen vormen we een nieuwe leergemeenschap. Daarin onderzoeken we hoe de lessen uit het IZB Focus-programma Franse gemeenten en hun gemeenteleden kunnen helpen om missionair te zijn in het dagelijks leven. En omgekeerd willen we heel graag leren van hun ervaringen. Daarom delen we ook regelmatig verhalen uit Frankrijk in FocusNieuws.

Jean-Raymond vertelt hoe zijn gemeente in korte tijd de omschakeling heeft gemaakt naar nieuwe vormen van gemeente zijn. Veel dingen zijn vergelijkbaar met wat we in Nederland doen: zoveel mogelijk overgaan op online kanalen voor onderlinge communicatie, meditaties, gebed en pastoraat. Een paar dingen vallen me op.

Dagelijks gebed
Allereerst merk ik dat ze veel nadruk leggen op gebed. De gemeente in Montpellier is onderdeel van de UNEPREF. Dit kleine kerkgenootschap heeft teruggegrepen op een oude traditie van speciale biddagen, die nog stamt uit de tijd van de Hugenoten. De kerk roept op tot een nationale beweging van vasthoudend gebed. In alle gemeenten wordt iedereen aangemoedigd om dagelijks in de ochtend een psalm te lezen die door de landelijke kerk wordt aangereikt. Die psalm mondt dan uit in voorbede. Daar kan iedereen thuis aan meedoen.

Naast individueel gebed moedigen ze in Montpellier gemeenteleden aan om kleine gebedsgroepjes van 2 of 3 personen te vormen. Die kunnen dan met videobellen één of twee keer per week samen bidden.

Dagelijkse meditaties door gemeenteleden
Een ander bijzonder initiatief is dat ze een Youtube-kanaal zijn gestart waarop dagelijks een korte videomeditatie wordt geplaatst. Deze meditaties worden om de beurt verzorgd door verschillende gemeenteleden. Ze nemen ze gewoon op hun laptop of telefoon in de huiskamer. Op die manier delen ze hoe zij geraakt zijn door de situatie en uit welke bijbelgedeelten zij bemoedigd of aangesproken worden. Van die lessen delen ze iets voor hun medegemeenteleden.

Samen verspreid
Het is bijzonder en bemoedigend om te zien hoe ook deze kleine, multiculturele gemeente van zo’n 50 tot 80 leden deze periode gebruikt om het beeld van de ‘verspreide gemeente’ –  ‘l’église éparpillée’ – heel nadrukkelijk te verbinden met de ‘gemeente samen’. Ook als we verspreid zijn, zijn we dat samen. Dagelijks samen naar dezelfde meditatie luisteren van iemand uit de gemeente, samen tegelijk bidden, helpen ervoor te zorgen dat je dat elke dag weer beseft.

Martijn van den Boogaart