Zoek

Extra Focusmateriaal tijdens de coronacrisis

Extra Focusmateriaal tijdens de coronacrisis

Het gehele maatschappelijk verkeer en ook het kerkelijk leven is grotendeels stil gelegd door de coronacrisis. Tegelijk is het mooi om te zien hoe in veel kerken en ook in een groot aantal Focusgemeenten met veel inzet en creativiteit wordt gezocht naar nieuwe vormen en manieren om met elkaar in contact te blijven en het gemeenteleven vorm te geven.

1 april 2020

Onze trajectbegeleiders hebben gesproken met de Focusteams, predikanten en soms ook moderamina over de vraag of en hoe we in deze ingewikkelde tijd verder zouden kunnen met het Focustraject. Hoewel het op korte termijn misschien een voor de hand liggende keuze lijkt om alles op te schorten, hebben de meeste gemeenten aangegeven toch met Focus verder te willen. Ook als IZB Focusteam denken wij dat het juist mooi is om de komende tijd – op een andere manier, in andere vormen - het proces van Focus in gemeenten door te laten gaan. De inzet van Focus is juist hoe wij als christenen vandaag, in de navolging van Jezus, dienstbaar kunnen zijn en verschil kunnen maken op de plaats en in de situatie waarin God ons geplaatst heeft. Juist nu is de inhoud van het Focustraject relevant, al vraagt het om een wat andere invulling en andere praktische vormen. Daarom willen we de komende twee weken een aantal aanvullingen op het Focusmateriaal van Blok 2 en Blok 5 aanbieden. Het gaat onder meer om:
  • Aanvullend gespreksmateriaal, voor elk van de gesprekken, aansluitend bij de situatie waarin we ons nu bevinden.
  • Een overzicht van alternatieve manieren om elkaar te spreken en (online) te ontmoeten, met inachtneming van de regels van het RIVM.
  • Een uitgewerkte gezinsviering, voor elk van de gesprekken, dat thuis gebruikt kan worden ter vervanging van de zondagschool, kindernevendienst of tienerkring. Ook te gebruiken als weekopening voor het thuisonderwijs.
  • Een podcast (10 minuten) voor elk van de gesprekken, die door gemeenteleden op elk gewenst tijdstip beluisterd kunnen worden. Dit kan ter vervanging van de kring zijn, of ook als voorbereiding voor een online kring bijeenkomst.
Deze aanvullingen zijn nu allemaal kosteloos hier te downloaden. We willen ons er van harte voor inzetten om de Focusgemeenten de komende weken en maanden zo te ondersteunen, dat het Focustraject juist in deze ingewikkelde tijd samenbindend, inspirerend en bemoedigend kan werken. Uiteraard realiserend we ons dat de situatie en mogelijkheden per gemeente erg verschillen en ook voor gemeenteleden onderling. Het maakt bijvoorbeeld veel uit of je in de zorg werkt, thuis onderwijs geeft aan drie of vier kinderen, of alleen op je laptop in alle rust thuis werkt. Mensen worden op verschillende manieren geraakt door de crisis. Het is dan ook belangrijk dat ieder Focusteam en iedere kerkenraad keuzes maken, ook rondom Focus, die passend zijn in de eigen situatie. Daarnaast willen onze trajectbegeleiders graag meedenken over manieren waarop de christelijke gemeente juist in deze tijd van betekenis kan zijn in haar omgeving door praktische hulp en diaconale ondersteuning. Er liggen heel veel mooie kansen om in beweging te komen! Wij merken dat er in veel gemeenten al mooie initiatieven ontstaan en het is goed om die verhalen te delen. Deze verhalen kunt u lezen op onze website en in FocusNieuws. Jan-Maarten Goedhart Hier kun je alle extra materialen downloaden: Aanvullend materiaal in Coronacrisistijd