Zoek

‘Een mens is meer dan zijn werk’

‘Een mens is meer dan zijn werk’

‘Voor veel mensen is werk tegenwoordig het enige waaraan ze zin ontlenen, als voor hen de kerk, het gezin en de buurt als bronnen van zingeving zijn weggevallen. Dan wordt werk te belangrijk’, zei Jan van der Stoep op het minisymposium ‘Geloofwaardig werk’ in Amersfoort. ‘De mens is meer dan zijn werk.’

17 februari 2020

Van der Stoep, lector bezieling en professionaliteit aan de Christelijke Hogeschool Ede, sprak zaterdag samen met prof. dr. Govert Buijs, bijzonder hoogleraar politieke filosofie en levensbeschouwing aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, op het symposium dat op een zaterdagmorgen werd georganiseerd door het Focusteam van de Sint Joriskerk. De bezoekers werden ontvangen met croissants, jus d’orange en koffie.

In de wereldgeschiedenis zien we volgens Buijs een trieste tendens waarbij steeds weer nieuwe elites de lagere regionen van de bevolking onderdrukken: ze halen voedsel weg bij de boeren, zonder zelf het boerenwerk te doen. Buijs noemt dat een onderdrukkingseconomie. Hij benoemt hoe God steeds weer deze menselijke economische orde onderuit haalt. ‘Abraham wordt uit zo’n onderdrukkingsmaatschappij gehaald. Later komt het volk van Israël toch weer terecht in de onderdrukking, de slavernij, van Egypte. Ook daar haalt God Zijn volk weg. En we zien dat Jezus wordt geboren als de zoon van een timmerman, niet als zoon van iemand die lid is van de elite. Elk mens telt. Dat is het koninkrijk van God.’

Economie van vreugde
‘We zijn er in onze huidige, westerse samenleving best aardig in geslaagd om tot een vrije markt te komen waarin we de vruchten van ons werk onderling op een redelijk eerlijke manier uitwisselen’ zegt Buijs. ‘Het is echter de vraag of we nog tweehonderd jaar zo door kunnen groeien als nu. We leggen een te grote druk op milieu en klimaat, en we hebben de psychische druk op werknemers zo vergroot dat we een burn-out samenleving hebben gecreëerd.’ Buijs pleit voor een herwaardering van arbeid. ‘We moeten vanuit onze economie van groei op weg naar een economie van vreugde, waarin we minder druk leggen op mens en milieu.’

Zinvolle relaties
Volgens Jan van der Stoep werd er na de Tweede Wereldoorlog nauwelijks nagedacht over de zin van werk. Nederland moest worden opgebouwd en dus moest iedereen aan de slag. Na twintig jaar zwoegen eiste de jeugd in de jaren zestig dat we opnieuw gingen nadenken over de zin van alles. ‘Tegenwoordig vind ik dat we zijn doorgeslagen naar de andere kant. Voor veel mensen is werk het enige waaraan ze zin ontlenen, als voor hen de kerk, het gezin en de buurt als bronnen van zingeving zijn weggevallen. Dan wordt werk te belangrijk. De mens is meer dan zijn werk. We moeten ruimte scheppen voor zinvolle relaties. Een mens bestaat in een diversiteit van relaties, niet alleen maar werkrelaties.’

'Christenen weten dat werk betekenis heeft’, zegt Van der Stoep. ‘Het alledaagse leven is belangrijk. We doen het tot eer van God. De hoop op een betere wereld houdt niet van het werk af maar zet aan tot handelen. Als we hopen op een betere wereld werken we eraan, al geef je de controle uit handen.’

De Sint Joriskerk is een van de gemeenten die meedoet met het IZB-Focustraject. Het katern Geloof en Werk inspireerde het Focusteam om dit symposium te organiseren.

Foto: Windeld van den Brink