Artikelen

Gratis ‘Vensters’ bij aanmelden IZB-nieuwsbrief

Nieuwsberichten - Artikel

Zoals u ziet heeft de IZB een nieuwe website in gebruik genomen voor alle vier de werktakken: Areopagus (centrum voor contextuele en missionaire verkondiging), Dabar (missionair werk op campings), IZB-Focus (gemeente-brede missionaire toerusting) en IZB-Impact (missionair pionierswerk). Iedereen die zich via deze website inschrijft voor de tweemaandelijkse gratis digitale nieuwsbrief met actualiteiten van de missionaire […]

De authenticiteit van de prediker – door Paul Visser

Preekvoorbereiding /-nabeschouwing - PDF

Horen naar de stem van God – Kees de Ruijter (recensie Theo Pleizier)

Preekvoorbereiding /-nabeschouwing - PDF

In de kerk worden doden opgewekt -artikel n.a.v. studiedag, Wim Dekker

Preekvoorbereiding /-nabeschouwing - PDF

Kerk als oefenruimte – prof. Henk de Roest

Missionaire toerusting - PDF

Profetisch staan in deze tijd

Over missionaire en contextuele verkondiging - PDF

Omwoelende meditaties – Christian Wiman, Mijn heldere afgrond

Over missionaire en contextuele verkondiging - PDF

Ontregelende (s)preekregels – door Paul Visser

Columns - PDF

Openhartig gesprek over de radicale doopleer van Bonhoeffer – n.a.v. leeskring

N.a.v. Areopagus-cursussen - PDF

Over sabotage van het verlangen (n.a.v. ‘Dit zijn de namen’, Tommy Wieringa) – door Kees van Ekris

Over missionaire en contextuele verkondiging - PDF

Verzoening; dichterbij het geheim van kruis en opstanding – door Kees van der Kooi

Passie/Pasen - PDF

Pasen als voortgaand ontmoetingsgebeuren – door Wim Dekker

Passie/Pasen - PDF

‘Plaatsbekleding geen prominent thema in preken’, interview met André Verweij

Interviews - PDF

Omgang met de Bijbeltekst in de preek (recensie proefschrift Pieter Boonstra)

Preekvoorbereiding /-nabeschouwing - PDF

Gelovige betrokkenheid in het luisteren naar preken – Samenvatting proefschrift Theo Pleizier

Over missionaire en contextuele verkondiging - PDF

Secularisatie van het verlangen – door Herman Paul

Over missionaire en contextuele verkondiging - PDF

Taal die het hart raakt en de verbeelding prikkelt; preken over Passie en Pasen (Wim Dekker)

Passie/Pasen - PDF

Theologiseren in ‘a secular age’

Preekvoorbereiding /-nabeschouwing - PDF

Welkom in de wereld van de preek – interview met Theo Pleizier

Interviews - PDF

Zondagmorgen, half elf; Kairos. – door Kees van Ekris

Preekvoorbereiding /-nabeschouwing - PDF

Before the face of God – samenvatting proefschrift dr. Hanneke Schaap

Over missionaire en contextuele verkondiging - PDF

Cultuurchristendom hoeft niet verkeerd te zijn

Columns - PDF

De jongen met het petje

Columns - PDF

Der neue Mensch – Paaspreek (toelichting)

Preken/preekschetsen - PDF

Eigentijdse verkondiging bij Okke Jager (scriptie Theo van der Louw)

Over missionaire en contextuele verkondiging - PDF

Ik heb het rijk alleen

Columns - PDF

Is missionair hetzelfde als open? – door W. Dekker

Columns - PDF

Laagdrempelig

Columns - PDF

Marginaal geen probleem? – column Wim Dekker

Columns - PDF

Mijn ego en de gemeente

Columns - PDF

Der neue Mensch – Paaspreek van W. Pannenberg

Preken/preekschetsen - PDF

Preken is scherp aan de wind zeilen

Preekvoorbereiding /-nabeschouwing - PDF

Schitterend preken – scriptie over missionaire prediking, Arjan Berensen

Preekvoorbereiding /-nabeschouwing - PDF

Schuld en sorry – P. van den Heuvel

Columns - PDF

Zeker weten (Wim Dekker)

Columns - PDF

Actualiteit in prediking

N.a.v. Areopagus-cursussen - PDF

Actueel preken

Preekvoorbereiding /-nabeschouwing - PDF

De authenticiteit van de prediker

Preekvoorbereiding /-nabeschouwing - PDF

De Bijbel en de trends preken uit twee bronnen

Preekvoorbereiding /-nabeschouwing - PDF

De prediker als tijdgenoot

Preekvoorbereiding /-nabeschouwing - PDF

De psyche van de hoorder en de gereformeerde bevinding

Preekvoorbereiding /-nabeschouwing - PDF

Halacha en eredienst

Preekvoorbereiding /-nabeschouwing - PDF

Heilige grond

Preekvoorbereiding /-nabeschouwing - PDF

Heilsbemiddeling als reisbegeleiding

Preekvoorbereiding /-nabeschouwing - PDF

Ik ontdekte dat de Bijbel een goddeloos boek is

Preekvoorbereiding /-nabeschouwing - PDF

Is God in de VS dichterbij?

Preekvoorbereiding /-nabeschouwing - PDF

Kans lopen in vervoering te raken

Preekvoorbereiding /-nabeschouwing - PDF

Kinderen, jongeren en de kerkdienst

Preekvoorbereiding /-nabeschouwing - PDF

Niet vanzelfsprekend

Preekvoorbereiding /-nabeschouwing - PDF

Om te preken moet je wörtlich worden

Preekvoorbereiding /-nabeschouwing - PDF

Kerst: Als God hoog en laag omkeert

Advent/Kerst - PDF

Onder de verkondiging gebeurt het

Preekvoorbereiding /-nabeschouwing - PDF

Preken op Paasmorgen – door Paul Visser

Passie/Pasen - PDF

Preekschets Joh. 20, Pasen

Passie/Pasen - PDF

Preekschets Markus 16:6 en 7: Paasgeloof

Passie/Pasen - PDF

Over de brug komen

Preekvoorbereiding /-nabeschouwing - PDF

Preekschets Rom. 6: Opgewekt leven

Passie/Pasen - PDF

Overdracht van de boodschap aan hoorders van nu

Preekvoorbereiding /-nabeschouwing - PDF

Lijdenspreken van Kohlbrugge

Passie/Pasen - PDF

Prediking als artistieke bezigheid

Preekvoorbereiding /-nabeschouwing - PDF

Hij wordt verraden en verdaan

Passie/Pasen - PDF

Het schrijven van een Paaspreek

Passie/Pasen - PDF

Op weg naar Pinksteren – door Rien Teeuw

Pinksteren - PDF

Gods healing atmosphere – door Kees van Ekris

Pinksteren - PDF

Prediking en apocalyptiek

Preekvoorbereiding /-nabeschouwing - PDF

De Geest gewaarworden – door Anja van Maanen

Pinksteren - PDF

Preken met de CD

Preekvoorbereiding /-nabeschouwing - PDF

Preken met verbeeldingskracht

Preekvoorbereiding /-nabeschouwing - PDF

Preken over de gegeven tekst

Preekvoorbereiding /-nabeschouwing - PDF

The times they are a changin’

Preekvoorbereiding /-nabeschouwing - PDF

Preken, visie en de dispositie tot vriendschap – Kees van Ekris

Preaching Life - PDF

Tim Keller heeft in ons land geen gelijke

Preekvoorbereiding /-nabeschouwing - PDF

Seelsorge, feedback en zelfkritiek – Kees van Ekris

Preaching Life - PDF

Preaching life – Bert Karel Foppen

Preaching Life - PDF

Preekschets voor zondag Trinitatis

Preken/preekschetsen - PDF

Volharden in de bediening van het Woord

Preekvoorbereiding /-nabeschouwing - PDF

Preekschets voor Wezenzondag

Preken/preekschetsen - PDF

Vreemdheid en Verlangen

Preekvoorbereiding /-nabeschouwing - PDF

Preekschets voor Oudjaarsavond

Preken/preekschetsen - PDF

Preekschets voor Hemelvaartsdag – door Wim Dekker

Preken/preekschetsen - PDF

Welkom in het vernieuwde leven

Preekvoorbereiding /-nabeschouwing - PDF

Preekschets voor Biddag – Kees van Ekris

Preken/preekschetsen - PDF

Preekschets Joh. 12:32, door W. Dekker

Preken/preekschetsen - PDF

Beginnen over het einde, preekschets Jes. 38, door J. van Eck

Preken/preekschetsen - PDF

Als ik de consequenties hiervan doordenk, schrik ik terug

N.a.v. Areopagus-cursussen - PDF

Wie ben ik als ik preek? – door Bert Karel Foppen

Preekvoorbereiding /-nabeschouwing - PDF

What is the true tune of the Gospel – door Kees van Ekris

Preekvoorbereiding /-nabeschouwing - PDF

Preekvoorbereiding met Joost Zwagerman

Preekvoorbereiding /-nabeschouwing - PDF

Als je geeft om die ene

Over missionaire en contextuele verkondiging - PDF

Niet bang zijn voor het vreemde (lezing Wim Dekker)

Preekvoorbereiding /-nabeschouwing - PDF

Missionair preken Stefan Paas

Over missionaire en contextuele verkondiging - PDF

Lezen of preken – Paul Visser

Preekvoorbereiding /-nabeschouwing - PDF

Kun je leren preken – Lezing Theo Pleizier

Preekvoorbereiding /-nabeschouwing - PDF

Interview met ds. Eric Bouter ‘Kijk toch eens wat er in ‘Rome’ gebeurt!’

Interviews - PDF

Ingaan in de tijd: over incarnatie in literatuur en prediking (door Hanneke Ouwerkerk

Preekvoorbereiding /-nabeschouwing - PDF

Interview met ds. A.J. Zoutendijk ‘Zeg nou eens gewoon dat het waar is’

Interviews - PDF

Het stil gebed onderaan de kansel – door Nico van der Voet

Preekvoorbereiding /-nabeschouwing - PDF

Intervieuw met Aaldert Gooijer & Gerben van Manen ‘Pinksteren als schreeuw om de Geest’

Interviews - PDF

Het lege scherm en de lege woorden (door Richard Saly)

Preekvoorbereiding /-nabeschouwing - PDF

De taal van de preek (L. Kievit)

Preekvoorbereiding /-nabeschouwing - PDF

Schrijf je in voor de Areopagus nieuwsbrief