Bijbelstudies voor twintigers en dertigers

Serie bewerkte preken van Via Nova (Amsterdam) zeer geschikt voor deze doelgroep

Bij de afdeling Missionaire Vorming (IZB) krijgen we wel eens de vraag of we tips hebben voor een gesprekskring voor twintigers en dertigers. De theologen Stefan Paas en Siebrand Wierda publiceerden een serie boekjes die daar uitermate geschikt voor zijn. Beiden zijn verbonden aan ‘Via Nova', een Amsterdamse gemeente, gesticht in 2006, waar veel twintigers en dertigers komen.

Er zijn vier deeltjes in deze serie verschenen. Zinvol leven gaat over het bijbelboek Prediker, Geloven in de marge gaat over de eerste brief aan Korinthe, Ontworteld gaat over Daniel en Eten met Jezus, gaat over de maaltijden in het bijbelboek Lukas.

Mooi is de manier waarop de schrijvers een verbinding leggen tussen de leefwereld van mensen tussen de 20 en de 40 en het bijbelverhaal. Bijvoorbeeld de bespreking van Daniel 1 in het boekje Ontworteld gaat over de profeet, die uit een vertrouwde omgeving naar een volstrekte andere cultuur ging. De verbinding wordt in het boekje gelegd met veel mensen die uit een christelijke omgeving zijn opgegroeid en nu zijn terecht gekomen in een seculiere omgeving. Hoe houd je het dan vol, om te geloven?

Het boekje Zinvol leven gaat over de zinloosheid van het leven en het zoeken naar een zinvol leven. Aan de hand van Prediker worden een aantal thema's behandelend waarmee wij ons leven zin proberen te geven: macht, relaties, werk, plezier, wijsheid, spiritualiteit en onsterfelijkheid.

Het boekje Geloven in de marge gaat over de boodschap van Paulus aan een christelijke minderheid in een grote stad. Hoe gaan ze om met relevante thema's als leiderschap, seks, verdeeldheid, zaken doen en identiteit? Zaken die ons vandaag nog bezighouden.
Het boekje Eten met Jezus is gemaakt n.a.v. maaltijdbijeenkomsten in Via Nova. Een mooi boekje om te bespreken tijdens een maaltijd in de kerk. Opvallend hoeveel verhalen in Lukas over een maaltijd gaan.

De boekjes zijn ook geschikt voor open kringen, waar zowel gelovigen als (nog) niet gelovigen aan deelnemen. Op een herkenbare manier verbinden ze de thema's uit de bijbel met het geloven nu.

Henri Wijnne

 

« terug naar verdieping