Aanmelden IZB nieuwsbrief

De digitale nieuwsbrief informeert over activiteiten, geeft achtergrondartikelen en berichten voor uw kerkblad of de website van uw gemeente. 

[Momenteel wordt de nieuwsbrief helaas niet uitgegeven, er wordt gewerkt aan een nieuwe opzet (febr. 2017). Via de website en facebookpagina houden wij u op de hoogte van nieuws en activiteiten]

De laatste uitgave van Areopagus-Magazine vindt u hier