Wekelijkse vieringen voor wijkbewoners 'Het Pand'

Na een schuchtere start met maandelijkes bijeenkomsten voor buurtbewoners ontwikkelt het missionaire initiatief in Groningen zich sneller dan verwacht in de richting van een geloofsgemeenschap.

Om de wijkbewoners maximaal bij de zondagse samenkomsten te betrekken, zijn er leesavonden, waarbij gezamenlijk bijbelverhalen worden gelezen en besproken, vertelt missionair werker Jan Waanders. ‘Dat zijn belangrijke momenten in de voorbereiding, want we polsen dan de reacties: Snap je wat er staat? Wat roept het verhaal bij je op? Waar heb je moeite mee? Wat is volgens jou de kern? Als je zelf van jongs af aan vertrouwd bent, staat je antenne heel anders afgesteld dan bij de buurtbewoners, voor wie de Bijbel heel lang een gesloten boek is geweest. Je kijkt dan gemakkelijk voorbij aan passages waar zij problemen mee hebben. En soms word je ook aangenaam verrast. Zo vind ik het frappant om te zien hoe zij intuïtief de kern van de gelijkenissen van Jezus oppikken. Via die verhalen vatten ze de betekenis van het christelijk geloof makkelijker dan via theoretische verhandelingen over kruis, verzoening, vergeving, navolging, etc.’

De gesprekken tijdens de leesavonden leveren bouwstoffen voor de verkondiging op zondag. Muziek, videofilmpjes en een maaltijd zijn de andere ingrediënten van de wekelijkse bijeenkomst in Het Pand, het missionair-diaconaal centrum dat in de zomer van 2014, naast de speeltuin in de Korrewegwijk werd geopend. De vieringen worden bezocht door 30 à 40 bewoners.

Recent heeft de kerkenraad van de wijkgemeente Martinikerk voor Jan Waanders sacramentsbevoegdheid aangevraagd en binnenkort start een serie gesprekken met familieleden van twee kinderen die hij begeleidt op weg naar de doop. In januari begint ook weer een Alphacursus.

‘Het Pand’ is voor velen in Groningen een begrip. Voor de kinderen, die twee keer week naar de sportprogramma’s komen, en voor de tieners die er komen knutselen tijdens de technische club. Voor de buurvrouwen die er samen koken en eten en zo spelenderwijs kennismaken met elkaar en elkaars cultuur.

Los van het reguliere programma vermeldt de agenda altijd wel een paar ‘events’, waar ‘Het Pand’ in participeert. Zo is er 18 juni in het Noorderplantsoen een grootse manifestatie rond ‘de 10 mooiste bijbelverhalen’. En in het najaar, 11 november, is er de jaarlijkse ontmoeting op St. Maarten, een programma met een informatiemarkt in de Martinikerk, om aandacht te vragen voor zwervers, daklozen en andere stadsbewoners in de knel. Onder het motto: City of Talent; kansarmen zijn niet kansloos.

Ook in Zoetermeer stapt missionair werker Arte Havenaar met zijn team vrijwilligers met ingang van deze maand over op wekelijkse vieringen, de zogeheten Perronmeetings.