Verlangen naar stilte

Aan het eind van de week waarin de parlementsverkiezingen plaatsvonden, leverde Jurjen de Groot een 'weekpreek', een column bij het nieuws, in het radioprogramma EO Live

Het meest opvallende nieuws van deze week, is iets wat juist NIET heeft plaatsgevonden: Bij de verkiezingen van afgelopen woensdag werd de PVV van Geert Wilders, niet de grootste.
Media uit binnen- en buitenland stonden klaar om de opmars van de populisten op het Europese vasteland te verslaan. Maar dat liep anders, zoals u weet.

Woensdag kwam er een eind aan een campagne, met veel debatten, heel veel debatten. Het ene lijsttrekkersdebat was amper afgelopen, of het debat over het debat begon.

Na zoveel weken met analyses, interviews, twistgesprekken, lijsttrekkers en zwevende kiezers, en woorden, woorden, woorden,
verlang ik naar:

stilte.

Dat vraagt in onze tijd een bewuste keuze, want ‘de wereld draait door’.
Stil zijn – geldt niet overal als een aanbeveling. Zeker niet in de politiek. Een politicus die even stil valt, is het haasje. Anderen vullen het gaatje meteen op.

Ik heb mijn ziel tot rust gebracht – zegt een psalm (131).
.
Dat begint heel praktisch. Je kunt de radio en tv uitzetten – zegt een van de mensen op straat. Mobiel uit, zoek de stilte.
Leg alle stemmen in en buiten je nu eens even het zwijgen op.
‘Stil, mijn ziel, weest stil…’

Onlangs hoorde ik een predikant zeggen: De stilte (die je als gelovige zoekt) is een gerichte stilte. We komen namelijk niet alleen maar tot onszelf – maar ook (en vooral) tot God. Spreek Heer, uw dienaar hoort.

En als ik een tijdje in zijn stilte heb doorgebracht, bid ik aan het eind van deze week voor ons land, voor de politici die gekozen zijn, en voor de schare kiezers. De een is moedeloos, verbitterd en diep teleurgesteld, de ander enthousiast en vol verwachting.

Ik bid ook voor al die mensen die – als het gaat om Jezus Christus – leven als een ‘zwevende kiezer’. Ze dubben, aarzelen, komen maar niet tot een besluit.
‘Kom allen tot Mij die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven, zegt Hij.

Als je dat doet, kun je met heel je hart instemmen met ps. 62:

‘Zeker, mijn ziel is stil voor God, van Hem is mijn heil.’