Bijbelstudies over 'vader en moeder van alle niet-zo-gelovigen'

Ds. Arjan Markus, predikant van de Oude Kerk in Rotterdam-Delfshaven, schreef een bijbelstudieboekje over Abraham: Pelgrim met God

Arjan Markus, die negen jaar werkzaam was als missionair predikant in de Utrechtse Jacobikerk, publiceerde een nieuwe serie bijbelstudies. In het bijbelboek Hebreëen wordt de levensreis van Abraham en Sara gezien als een model voor de pelgrimsreis die je als gelovige aflegt. In Genesis, waarin hun levensgeschiedenis wordt verhaald, zijn inderdaad veel voorbeelden van groot geloof te vinden. Maar Abraham en Sara worden ook beschreven als heel gewone mensen - als de vader en moeder van alle niet-zo-gelovigen.

Voor hedendaagse pelgrims is het bemoedigend om een tijdje met Abraham en Sara mee te reizen.

Een fragment uit het boek - over God die bij Abraham op bezoek komt. Over de 'alledaagsheid' van God:

'Ik kan heel goed al die intellectuelen begrijpen die God zien als hoog, verheven, onnoembaar en die de bijbelverhalen veel te
menselijk vinden. Toch kun je er niet omheen dat deze geschiedenis van God die bij Abraham op visite komt heel veel zegt dat
kenmerkend is voor onze God.
God komt hier als man voor een lunch, maar in Jezus gaat God nog veel verder. In deze geschiedenis haalt Abraham nog
water, zodat God zijn voeten kan wassen. Maar toen God in Jezus kwam, haalde Jezus water om de zweetvoeten van zijn leerlingen
te wassen. God komt in Jezus om je zweetvoeten te wassen. God is in Jezus bereid is om de zelfkant van het menselijk bestaan te
ondergaan, om de slechtheid van mensen aan den lijve te ondervinden, om het isolement van de mislukten te delen. Hij is bereid
om onze dood te sterven. God die in Jezus komt, is een geschiedenis die nog veel extremer is dan die van God die bij Abraham
op de koffie komt.
Besef je hoe vreemd dit is? Dat is niet zo moeilijk als je iemand bent voor wie het geloof nieuw is. Mensen die weinig of
niets van het geloof weten, zijn altijd in het voordeel als ze in de Bijbel lezen. Zij horen het verhaal van Jezus zoals je het zou
moeten horen: met ongeloof en verbazing. Maar hoe zit het bij jou, jij die dit verhaal al meer dan honderd keer gehoord hebt?
Het verhaal van God die mijn alledaagse leven binnenkomt als een mens die bereid is mijn vuiligheid af te wassen en mijn dood
te sterven? Het roept bij mij ook ongeloof en verbazing op. Maar dat is niet alles, het ontroert me ook ontzettend dat God zo is.
Weet je wat dit betekent? God maakt contact met ons gewoneleven. Dat vindt Hij blijkbaar de moeite waard.'

N.a.v. 'Pelgrim met God', Uitgeverij Boekencentrum, Zoetermeer.