Meer dan welkom

Er zijn allerlei redenen waarom we aarzelen om anderen een keer uit te nodigen mee te gaan naar de kerk. Michael Harvey schreef er een boek over. Een aanrader met het oog op Kerkproeverij.

Harvey noemt 12 vaak gebruikte redenen om er af van te zien anderen uit te nodigen voor een kerkdienst.

1. Ik lijd en ik wil niet dat mijn vriend ook gaat lijden.

2. Mijn vriend wil vast niet meegaan, want vorig jaar zei hij nee tegen me.

3. We hebben geen vrienden die niet naar de kerk gaan.

4. Dat is de taak van de leiding van de kerk.

5. Ik ben nooit uitgenodigd – ik ben in de kerk geboren.

6. Wat als mijn vriendschap er schade door oploopt?

7. Onze diensten en mensen zijn onvoorspelbaar.

8. Ik ben bang dat de gemeente zal denken dat mijn vriend niet ‘ons’ soort mens is.

9. Ik ben erg gereserveerd.

10. Religie is een privéaangelegenheid.

11. Ik wil niet vreemd gevonden worden.

12. Misschien vragen ze wel wat over mijn geloof, dan weet ik niet wat ik moet zeggen.

In zijn boek behandelt hij ze stuk voor stuk en brengt hij ze in verband met de achterliggende angst. Lees het boek met het oog op Kerkproeverij, de landelijke campagne van de Raad van Kerken, IZB en MissieNederland op 9 en 10 september.