IZB-betrokkenen leveren bijdrage aan meerjarenbeleidsplan

Circa 50 mensen uit het land hebben donderdagavond hun bijdrage geleverd aan het nieuwe meerjarenbeleidsplan. Ze zijn betrokken bij één van de werktakken: Areopagus, Dabar, IZB-Focus en IZB-Impact.

Voorafgaand aan de bijeenkomst vond de algemene ledenvergadering plaats.

De voorzitter van de IZB, ds. Marco Batenburg, sprak een mediatie uit over 2 Tim. 2, waarin het leven van de gelovige wordt getypeerd met drie beelden: de soldaat, de atleet en de boer. Van een soldaat wordt totale toewijding gevraagd. Een atleet kan alleen goed presteren dankzij volharding. Een boer doet zijn werk in verwachting van vrucht. ‘Laten we toegewijd zijn aan Christus. Laten we volharden in het geloof, ook als het zwaar is. En laten we uitzien naar vrucht. Houd in gedachten dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt.'
Lees de volledige tekst hier.

Tijdens de ledenvergadering werd het jaarverslag en de jaarrekening van 2016 gepresenteerd. Liesbeth van Velzen nam afscheid van het bestuur. 
Dr. Jaap van den Born, ds. Martin van Dam en ds. Hans van Walsum zijn herkozen.