Heilige troublemakers

Weekpreek in het radioprogramma EO Live, zaterdag 27 mei, door Johan Timmer

Twee berichten, nee drie, troffen me de afgelopen week. Trump verkocht heel veel wapens aan Saoudi-Arabië. Voor 110 miljard. Er komt nog 350 miljard bij, de komende jaren. Hij doet goede zaken. Tegelijkertijd dient hij zijn begroting in. Trump gaat bezuinigen op de sociale voorzieningen. Studieleningen voor arme studenten, ziektekosten voor onbemiddelden, voedselbonnen voor de armen. Het wordt allemaal veel minder. Er moet 3600 miljard vanaf, de komende tien jaar. Hij brengt het mooi: 'We gaan compassie niet langer meten door het aantal hulpprogramma's dat we hebben en het aantal mensen dat daar gebruik van maakt.'
Wat me tenslotte opviel was dat hij de Heilige Grafkerk, de Klaagmuur en de Geboortekerk bezocht. Ook ging hij op audiëntie bij de paus.
Nu is het heel gemakkelijk voor mij om te zeggen dat Trump fout zit. Hij lijkt christelijk, maar is het niet. Wapens verkopen, korten op sociale voorzieningen: het is ten diepste minachting van het leven. Maar daarmee ben ik er niet. Het is goedkoop, te gemakkelijk.
Als ik kritiek heb moet ik zelf het alternatief tonen. Wel blijf ik vinden dat het anders moet dan hij voorstaat. Maar hoe dan? Jesaja ziet het voor zich. Zwaarden worden ploegscharen, speren worden snoeimessen. Dodelijk gereedschap wordt omgevormd tot levenbrengend gereedschap. Jesaja is ongeveer de enige. U hebt het zelf gehoord, geen enkele geïnterviewde ziet het gebeuren. En toch. Tegen beter weten in, tegen de stroom in, tegen alles in, wil ik, en wil jij ook, dat het anders wordt. Zonder de illusie dat jij en ik op eigen kracht die ommekeer kunnen veroorzaken.
Christenen zijn nooit bedoeld 'normaal' te zijn. We zijn altijd heilige troublemakers geweest, we zijn altijd onruststokers, agenten van een dimensie die onverenigbaar is met de status quo. We accepteren de wereld niet zoals die is, maar we staan erop dat de wereld wordt zoals God die wil. En het Koninkrijk Gods is anders dan de manier van denken van deze wereld. Daar begint het mee. 'Alles wat je aan de minste van mijn broeders hebt gedaan dat heb je voor mij gedaan.' Waarom?
Omdat ieder mens de heiligheid van God de schepper weerspiegelt. Als de machtigen der aarde de arme niet zien staan: wij wel. Als de machtigen der aarde alleen de taal van geweld spreken: wij niet. Als de machtigen het leven minachten: wij niet. Waarom niet? Omdat Jezus dat niet deed. Omdat God het niet doet. U en ik proberen in het leven van alledag te kiezen voor het goede. Om Jezus' wil.