Groei in jonge missionaire gemeenten

In het jaarverslag van 2016 constateert de IZB dat jonge missionaire gemeenten groeien naar zelfstandigheid. Ook het aantal gemeenten waarin missionaire toerusting wordt geboden groeit.

Vorig jaar zijn in missionaire gemeenten waar de IZB aan verbonden is, in totaal 36 mensen gedoopt, 19 huwelijken bevestigd. Dat blijkt uit het jaarverslag van de missionaire organisatie over 2016, dat donderdag 11 mei is gepresenteerd.

‘De cijfers markeren de ontwikkeling die de jonge missionaire gemeenten doormaken’, zegt Jurjen de Groot, operationeel directeur. ‘Ze zijn de ‘projectfase’ voorbij en groeien door naar een zelfstandige geloofsgemeenschap.’ De IZB is op 35 plaatsen in ons land betrokken bij missionaire projecten. 6 daarvan betreft pioniersplekken, in samenwerking met de Protestantse Kerk in Nederland.

Ook in een andere werktak constateert de IZB een groei. Het aantal kerkenraden en gemeenten waar de IZB contact mee onderhoudt in het kader van misisonaire toerusting is gegroeid. In 2016 is de basis gelegd voor IZB-Focus, een nieuwe benadering van toerusting: gemeente-breed en over een langere periode. Met 10 gemeenten in het land is IZB-Focus begonnen aan een pilot van twee jaar. Er is veel belangstelling voor deze werkwijze. Dit jaar begint een nieuwe groep gemeenten aan zo’n IZB-Focustraject.

De algemene inkomsten uit gemeenten (onder andere collecten) vertonen structureel een dalende lijn. De fondsenwerving voor specifieke projecten vertoonde daarentegen een stijging van 9%.

De inkomsten uit legaten pakten € 71.000 lager uit dan het jaar daarvoor. Afgezien van de inkomsten uit legaten noteerde de IZB meer inkomsten uit fondsenwerving dan in 2015, in totaal ruim 1,7 miljoen euro. Van elke euro is 80 eurocent besteed aan de IZB-doelstellingen.

Het volledige jaarverslag, met informatie over Areopagus, Dabar, IZB-Focus en IZB-Impact is hier te downloaden.