'Ervaringen met sacramenten in pioniersgemeenten verrijkend'

De IZB is betrokken bij een groeiend aantal pioniersgemeenten die voor de eerste keer doop en avondmaal vieren. De ervaring kunnen verrijkend zijn voor moedergemeenten, zegt Sjaak van den Berg, algemeen directeur.

‘In een gemeente waarin de kinderdoop wordt bediend, zonder dat óók zo nu en dan de volwassenendoop wordt gepraktiseerd door toetreding tot de gemeente, verliest het sacrament gemakkelijk sommige betekenislagen. Het beslissende, markerende van de doop, waardoor je in een nieuwe werkelijkheid wordt geplaatst, is veel minder voelbaar. De ervaringen met sacramenten in missionaire pioniersgemeenten kan bestaande gemeenten verrijken.’

Dat zei dr. Sjaak van den Berg, algemeen directeur van de IZB, tijdens een interne studiedag waarbij missionaire werkers in gesprek gingen over hun ervaringen met doop en avondmaal. De IZB is betrokken bij een snelgroeiend aantal jonge gemeenten, waarin kortgeleden voor de eerste maal sacramenten zijn bediend.

‘Gedoopt worden is voor iemand in Rotterdam-Spangen of Amsterdam-Spaarndammerbuurt een zichtbaar getuigenis naar de omgeving. Je gaat niet naar ‘Licht op Zuid’ (de pioniersgemeente in Rotterdam-Zuid) louter omdat je het gezellig vindt of omdat je er een gratis maaltijd krijgt, maar je laat daarmee zien dat je er bij wilt horen. De doop is een toewijdingssacrament. ‘

De bezinning op de sacramenten in de pioniersgemeenten kan van grote betekenis zijn voor de ‘moedergemeenten’. ‘Dat geldt zeker ook voor het avondmaal. De Nederlandse protestantse geschiedenis is op dit punt behoorlijk gecompliceerd. Rondom het sacrament hangt een zweem van angst (‘eet of drink ik mezelf geen oordeel?’) en van verveling (lange diensten, met veel ‘tafels’, waar je als kind niet aan deel mag nemen). In samenhang met de toenemende secularisatie klinkt alom de roep om een hogere frequentie van de vieringen en om de betekenis daarvan dieper te ervaren. Ervaringen in missionaire context kunnen daarbij helpen.’

De IZB is betrokken bij pioniersgemeenschappen in onder andere Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, Groningen, Huizen, Hilversum, Zoetermeer en Zwijndrecht.