Ds. Klaas van Meijeren fulltime in dienst IZB-Focus

Hij nam zondag 27 augustus afscheid van de wijkgemeente Bethelkerk in Ede, in verband met zijn bevestiging als predikant met bijzondere opdracht. Sinds oktober 2016 was hij al parttime werkzaam bij IZB-Focus; met ingang van 1 september wordt dat fulltime.

Bij de bevestiging stond dr. Sjaak van den Berg, algemeen directeur van de IZB stil bij het eerste hoofdstuk van Handelingen. Klaas preekte in de afscheidsdienst over het laatste vers van hetzelfde bijbelboek, waar over Paulus staat vermeld: ‘Hij predikte het Koninkrijk van God en gaf onderwijs over de Here Jezus Christus, met alle vrijmoedigheid, ongehinderd.‘
Klaas begon zijn preek met een anekdote over de Duitse oud-bondskanselier Helmut Kohl die in de zomer van 1989, enkele maanden vóór de val van de muur, een ontmoeting had met de leider van de Sovjet-Unie, Michaël Gorbatsjov. Het verhaal gaat dat ze in Bonn een wandeling maakten langs de rivier. ‘Kijk’, zei Kohl, het water stroomt naar de zee. Zelfs als je probeert het tegen te houden, zoekt het zijn weg…’ Toen enkele maanden later de Muur viel, hield Gorbatsjov de troepen in de kazernes. Wie houdt het water tegen? Klaas legde een verband met een doopdienst, zes weken geleden, waarin Handelingen 10 centraal stond. Na het ontvangen visioen zegt Petrus tegen de heiden Cornelius: ‘Kan iemand soms het water weren, zodat deze mensen, die evenals wij de Heilige Geest ontvangen hebben, niet gedoopt zouden worden?’

De verkondiging van het evangelie gaat ondanks tegenslagen ongehinderd voort. Ondanks de tegenwerking, ook ondanks onze verlegenheid, onze tekorten. God schakelt ons in bij zijn werk. Klaas citeert dirigent Jaap van Zweden, die aan het eind van het tv-programma ‘College Tour’ zei: ‘Het beste advies dat ik kan geven: sta elke morgen op als een leerling.’ Klaas: ‘Dat blijven we tegen elkaar zeggen in de gemeente van Christus. Leef elke dag als een leerling. De Meester gaat u voor.’

In het pilotproject van IZB-Focus is Klaas betrokken bij de begeleiding van de gemeenten in Hilversum, Nijkerk en Ooltgensplaat.