'Tijd om mee te gaan' en andere publicaties

In augustus 2014 verscheen het boek ‘Tijd om mee te gaan; over discipelschap vandaag’. Dr. Wim Dekker, dr. Bert de Leede en dr. Arjan Markus, drie theologen die verbonden zijn aan het werk van de IZB, leveren in dit boek een bijdrage aan de actuele bezinning op het thema. Wim is staflid van de IZB, Bert bestuurslid en docent aan de Protestantse Theologische Universiteit; Arjan werkte jaren als missionair predikant voor de IZB in de Jacobikerk in Utrecht; momenteel is hij predikant van de protestantse gemeente in Rotterdam (Delfshaven, Pelgrimvaderskerk).

Het boek is geen verzameling losse opstellen, maar de drie auteurs bieden de lezer een gemeenschappelijke tekst. De inhoud is ontleend aan gesprekken die Koos van Noppen met ieder van hen voerde. In concentrische cirkels worden de verschillende aspecten van het thema discipelschap verkend. Zo gaat het over de doop, over vreugde en vreemdelingschap, over de relatie tussen discipelschap en dienen, over geloven en gehoorzamen en over de vraag waar het nu voor ons op aankomt, bij discipelschap vandaag. Het laatste hoofdstuk ‘In het hart van de kerk’ is een praktisch hulpmiddel voor kerkenraden die verder willen met het thema discipelschap als focus van beleid. Met het oog daarop is in een bijlage een enquête opgenomen.

‘Tijd om mee te gaan’ is uitgegeven bij Boekencentrum (Zoetermeer) in samenwerking met de IZB. Intussen is een tweede druk verschenen.
ISBN 978 90 239 2968 0. Ca. 144 pag. Prijs: € 14,90 (in de zomer van 2015 tijdelijk in prijs verlaagd: € 11,90).
VEEL MEER OVER (REACTIES OP) HET BOEK, LEEST U HIER.

Cover%20brochure%20Discipelschap.jpgBrochure: 'Een missionaire levensstijl'

In de beknopte IZB-brochure ‘Een missionaire levensstijl’ heeft Christiaan Cevaal een paar kerngedachten over disicipelschap uitgeschreven. Bijvoorbeeld dat missionair werk niet iets is van losse evangelisatie-acties, maar op een veel meer ontspannen wijze een plaats kan hebben in het dagelijks leven van iedere gelovige. De IZB gebruikt deze uitgave (12 pag. A4) om in gemeenten het gesprek over discipelschap te stimuleren.

10 ex. € 3
50 ex. € 15
100 ex. € 25

Bestellingen graag per mail naar info@izb.nl. De uitgaven zijn niet digitaal beschikbaar.

Meer informatie over de inhoud leest u hier.

De tweede brochure in de reeks (eveneens 12 pagina's A4) is ontstaan vanuit de praktijk van het toerustingswerk.. In het gesprek over 'discipelschap' duikt vaak al snel de vraag op: 'Wat moet ik dan doen? Zeg het maar...'

Een terechte vraag, want discipelschap vraagt concrete daden. Maar toch is het niet zo eenvoudig, dat je aan de hand van een checklistje Jezus kunt volgen in het dagelijks leven. Lees er meer over in deze brochure.
Petrus beter begrijpen en Jezus leren volgen
Niels de Jong, missionair predikant van de IZB in Rotterdam-Centrum en columnist van Tijding, is bezig aan een populaire serie bijbelstudieboekjes. Eén van de recente uitgaven, die hij samen met Niels van Donselaar schreef, gaat over misschien wel de bekendste volgeling van Jezus: Petrus. Met vallen en opstaan heeft hij geleerd wat het is om achter Jezus aan te gaan. Wie zich in het leven van Petrus verdiept, kan ontdekken wat discipelschap vandaag betekent: het is uitdagend, levensvervullend, waardevol en lastig tegelijk. Door de gespreksvragen, verwerkingsopdrachten en links is het uitstekend te gebruiken in groepsverband. ‘Petrus beter begrijpen’, 72 pag., € 8,90, is een uitgave van Boekencentrum in samenwerking met de IZB.Zie ook www.bijbelbeterbegrijpen.nl