Cursus 'Een missionaire levensstijl'

‘Ons hele leven delen we op in hokjes. Je hebt het hokje van je werk, je relatie, je hobby’s, je kerk etc. Je kunt de neiging hebben om in sommige van deze hokjes Jezus toe te laten, en in andere niet. Maar als discipelen zijn wij er toe geroepen om Jezus Christus Heer te maken over elk van deze gebieden.’

Door de meeste aanwezigen wordt instemmend geknikt. Één jongen reageert openhartig: ‘Het klinkt mooi, maar ik weet helemaal niet of ik daar eigenlijk wel zin in heb, om Jezus op al die terreinen van mijn leven toe te laten.’ Er ontstaat een goed gesprek. Daarin bespreken we met elkaar dat het nogal wat betekent, om Jezus Heer te laten zijn over je hele leven. Met de mond is het nog betrekkelijk gemakkelijk om te belijden, maar wanneer het erop aankomt, zijn we dan ook gehoorzaam? Wanneer Hij zegt dat we anders om moeten gaan met onze tijd, geld of naaste, handelen we er dan ook naar?

‘Discipelschap is een missionaire levensstijl. Met dat je Jezus volgt, gaat er iets van je uit. Bijvoorbeeld op je werk. Dat betekent dat je niet allerlei evangelisatieacties hoeft te doen waarbij je met vreemden probeert over het evangelie te praten.’

Deelnemer 1: ‘Ik vind dat wel erg gemakkelijk gedacht. Volgens mij kun je dan gewoon achterover gaan zitten leunen. Missionair zijn betekent dat je echt iets moet gaan doen, over je grenzen heen moet gaan en met vreemden in gesprek moet!’

Deelnemer 2: ‘Dat weet ik nog net zo niet. Ik vind discipelschap eigenlijk helemaal niet achteroverleunen. Ik merk dat ik in mijn dagelijkse leven als discipel al voldoende uitgedaagd wordt om mijn grenzen over te gaan. Bovendien zie ik wel wat in discipelschap als missionaire levensstijl. Met bekenden deel je gemakkelijker je leven dan met vreemden.’

Zomaar twee momenten uit de nieuwe discipelschapscursus voor 20-ers en 30-ers. Een cursus van twee avonden waarin we op zoek gaan naar een goede visie op discipelschap en hoe je dit zelf in de praktijk kunt brengen. Dit koppelen we in het bijzonder aan je dagelijks werk? Hoe probeer jij daarin gestalte te geven aan je verlangen om Jezus na te volgen?

Voor meer informatie over of het aanvragen van de cursus, info@izb.nl

Bestelformulier cursussen en materialen