Quick Scan

Kortlopend onderzoek, als startpunt voor missionair beleid

 

De IZB ontwikkelde de Quick Scan, een hulpmiddel om gemeenten in korte tijd inzicht te geven in hun missionaire mogelijkheden. Een goed startpunt voor het ontwikkelen van missionair beleid.

De 4-G's

De Quick Scan bestaat uit 24 vragen verdeeld over 4 clusters: Geloof, Gemeenteleden, Gezicht van de gemeente en Gemeenschap. Elk van de clusters is van groot belang voor het missionaire karakter van de gemeente.

Twee sessies
Het maken en bespreken van de Quick Scan vindt plaats in twee bijeenkomsten.

Tijdens de eerste bijeenkomst vullen leden van de kerkenraad, commissies en gemeenteleden de vragen individueel in. De gegevens worden verzameld en de eerste avond worden al verschillende scores zichtbaar: een eerste indruk van de gemeente. De eerste bevindingen worden gedeeld en de cijfers worden specifieker geduid.

Tijdens de tweede bijeenkomst worden de uitkomsten uitgediept. De verhalen achter de uitkomsten worden opgehaald. Essentiële vragen worden gesteld. Deze bijeenkomst staat niet in het teken van elkaar overtuigen, maar van zo open mogelijk naar elkaar luisteren en een zo eerlijk mogelijk beeld vormen van het missionaire werk van de gemeente.

Rapportage
Na afloop van de tweede bijeenkomst stelt de IZB een rapportage op, inclusief aanbevelingen. De uitkomst van de Quick Scan is geen blauwdruk en geeft geen absolute, statistische waarheid. Wel is het een belangrijke richtingwijzer voor het opstellen vane en beleidsplan: wat zijn sterke punten van de gemeente en waar liggen verbeterpunten?

Doelgroep
Beleidsmakers, kerkenraad, commissies en gemeenteleden.

Aantal bijeenkomsten
2

Kosten
Zie tarieven.

Aanvragen?
Wilt u de Quick Scan in uw gemeente organiseren? Vul het formulier hieronder in, dan nemen we contact met u op. U kunt voor meer informatie ook bellen met de afdeling Toerusting, tel. 033 - 46 11 949.

Neem contact met mij op