Regionale training voor kringleiders

De IZB organiseert twee- tot viermaal per jaar een regionale training voor leidinggevenden van open kringen, dat wil zeggen: cursussen of gesprekskringen voor zoekers of pas-gelovigen. Dat is voor kringleiders een hele uitdaging. De deelnemers aan open kringen hebben vaak veel vragen ten aanzien van het christelijk geloof. Ze kunnen twijfelen aan de waarheid ervan, en hun levensstijl voldoet regelmatig niet aan de kerkelijke norm.

Voorbeelden van open kringen zijn Alpha-groepen en kringen die werken met de Emmaüs-cursus. Ook Gemeente Groei Groepen of bijbelkringen die zich richten op zoekers of mensen aan de rand van de kerk, vallen in de categorie ‘open kringen'.

Gedegen toerusting is noodzakelijk als je op weg gaat met een groep geïnteresseerden. Hoe reageer je bijvoorbeeld op een deelnemer aan de Alphacursus, die zegt: ‘Ik ben hier met mijn vriendin. Zij gelooft en het is belangrijk voor haar. Ik geloof dat er wel iets is, dat heb ik gemerkt aan mijn oma, maar of dat God is? Jezus heeft vast wel bestaan, maar ik heb niet het gevoel dat ik Hem nodig heb. Zoveel verkeerde dingen doe ik niet, dus dat verhaal dat Hij voor mij gestorven zou zijn, daar heb ik niets mee.'

Wat kun je verwachten tijdens de training?
Vier inspirerende avonden waar aan de hand van verschillende materialen de kringleiders getraind worden in een aantal essentiële aspecten van het leiden van open kringen.
Avond 1: Kennismaking, bezinning op open kringen, formulering van de persoonlijke leerdoelen, houding en taken van de kringleider, verschillende stijlen van leiderschap.
Avond 2: Het belang van goede communicatie en werken aan groepsvorming.
Avond 3: Omgaan met verschillen in de groep, omgaan met emoties.
Avond 4: Met vertrouwen op weg: Wat hebben zoekers nodig op hun weg? Hoe kan de kringleider dit zoekproces ondersteunen? Deze avond evalueren we ook de training.

Elke avond gaat de Bijbel open, en elke avond is er volop ruimte voor interactie en wordt er geoefend met diverse materialen die ontwikkeld zijn voor open kringen.
Van de deelnemers wordt verwacht dat de huiswerkopdrachten gemaakt worden. Hierdoor wint de cursus aan inhoud omdat via het huiswerk de kringleider wordt uitgedaagd om te reflecteren op de eigen houding en stijl van leiding geven.

Kosten
De kosten voor deelname worden per gemeente als volgt berekend:
De eerste vijf deelnemers uit één gemeente betalen € 75 pp en de volgende mogen voor de helft van dit bedrag deelnemen.
De bedragen zijn voor de hele training van 4 avonden, inclusief werkmap en koffie / thee.

Plaats/data
Informeert u bij ons naar de actuele data en locaties.

Meer weten?
Neem voor meer informatie over de Kringleiderstraining voor leiders van open kringen contact met ons op via het secretariaat, per mail info@izb.nl of telefonisch 033 - 46 11 949.

Bestelformulier cursussen en materialen