Onderzoek doen naar missionaire aspecten van mijn gemeente

Veel missionair werk in gemeenten wordt uitgevoerd door zeer bevlogen gemeenteleden die dat werk vaak al jaren doen. Vaak groeit het aantal activiteiten doordat enthousiaste gemeenteleden nieuwe dingen oppakken. We vinden het lastig om bestaande activiteiten kritisch te beoordelen en stop te zetten. We zouden mensen voor het hoofd kunnen stoten.

Om de slagkracht van het missionair werk van uw gemeente te vergroten is het wenselijk en soms nodig om enig onderzoek te doen. Na analyse van een grootaantal vragen aan onze helpdesk heeft de afdeling Toerusting vier factoren benoemd die cruciaal zijn voor het missionaire werk van de gemeente.

Draagvlak
Zonder ondersteuning van de gemeente is het vrijwel onmogelijk om missionair werk te ondernemen. Hoe is het gesteld met het draagvlak voor de verschillende activiteiten?

Imago
Z
ullen belangstellenden van buitenaf zich gemakkelijk bij uw gemeente aansluiten? Wat vindt de buurt van uw kerk? Wat vinden we zelf van onze gemeente? Antwoorden op deze vragen helpen ons drempels te slechten en openheid te creëren.

Activiteiten en producten
Wat staat ons ten dienst om het Evangelie uit de dragen? Zijn dat de juiste en meest effectieve activiteiten? Bereiken we de ander daadwerkelijk hiermee?

Doelgroepen
Wie hebben we op het oog? Wie kunnen we bereiken en wie niet? Wat vraagt een bepaalde doegroep van ons?

De Basis Box bevat een aantal beproefde enquêtes waarmee u op de genoemde terreinen zelfstandig onderzoek kunt doen. Vragenlijsten en materiaal om de ingezamelde resultaten te verwerken. Uiteraard kunt u na het houden van het onderzoek advies inwinnen bij de IZB om de uitkomsten te vertalen in een missionaire aanpak. Meer informatie of aanvragen? Mail naar info@izb.nl.